9 av 10 säger att det är viktigt att köket klarar ett tufft liv